Sadržaj:

Šta mjeri nefelometar?
Šta mjeri nefelometar?
Anonim

Nefelometar je instrument koji mjeri aerosol raspršivanje svjetlosti. On detektuje svojstva rasejanja merenjem svetlosti raspršene aerosolom i oduzimanjem svetlosti raspršene gasom, zidovima instrumenta i pozadinskom bukom u detektoru.

Za šta se koristi nefelometrija?

Nefelometrija (od grčkog nephelo: oblak) je tehnika analitičke hemije koja se koristi za mjerenje količine zamućenosti ili zamućenosti u otopini uzrokovane prisustvom suspendiranih nerastvorljivih čestica.

Kako nefelometar mjeri zamućenost?

Nefelometar mjeri količinu svjetlosti koju reflektira uzorak vode pod uglom od 90 stepeniOvo uzorkovanje reflektovanog svjetla minimizira utjecaj varijabli kao što su veličina čestica i boja, čineći ga dovoljno osjetljivim za mjerenje najnižih vrijednosti zamućenosti u efluentu filtera.

Šta je princip nefelometra?

Zasnovan je na principu da će razrijeđena suspenzija malih čestica raspršiti svjetlost (obično laser) koja prolazi kroz nju, umjesto da je jednostavno apsorbira. Količina raspršenja se određuje prikupljanjem svjetlosti pod uglom (obično od 30 i 90 stepeni).

Šta je značenje nefelometra?

1: instrument za mjerenje stepena ili stepena oblačnosti. 2: instrument za određivanje koncentracije ili veličine čestica suspenzije pomoću propuštene ili reflektirane svjetlosti.

Šta je NEFELOMETAR? Šta znači NEFELOMETAR? NEFELOMETAR značenje i objašnjenje

What is NEPHELOMETER? What does NEPHELOMETER mean? NEPHELOMETER meaning & explanation

What is NEPHELOMETER? What does NEPHELOMETER mean? NEPHELOMETER meaning & explanation
What is NEPHELOMETER? What does NEPHELOMETER mean? NEPHELOMETER meaning & explanation

Popularna tema