Sadržaj:

U formuli procenta excel-a?
U formuli procenta excel-a?
Anonim

Procentualna formula u Excel-u je =Brojač/Denominator (koristi se bez množenja sa 100). Da konvertujete izlaz u postotak, pritisnite “Ctrl+Shift+%” ili kliknite “%” u grupi “broj” na kartici Početna. Razmotrimo jednostavan primjer.

Kako izračunati procenat u Excelu?

Osnovna Excel formula procenta

  1. Unesite formulu=C2/B2 u ćeliju D2 i kopirajte je u onoliko redova koliko vam je potrebno.
  2. Kliknite na dugme Percent Style (Početna kartica > Grupa brojeva) da prikažete rezultujuće decimalne razlomke kao procente.

Kako izračunati 20% u Excelu?

Ako želite izračunati postotak broja u Excelu, jednostavno pomnožite vrijednost procenta brojem za koji želite postotak. Na primjer, ako želite izračunati 20% od 500, pomnožite 20% sa 500. - što daje rezultat 100.

Koja je formula za izračunavanje procenta?

Procenat se može izračunati tako što se vrijednost podijeli sa ukupnom vrijednošću, a zatim se rezultat pomnoži sa 100. Formula koja se koristi za izračunavanje procenta je: (vrijednost/ukupna vrijednost)×100%.

Kako da dodam 20% na cijenu u Excelu?

Povećanje za procenat

Unesite broj u ćeliju A1. Unesite decimalni broj (0,2) u ćeliju B1 i primijenite format postotka. 2. Da biste povećali broj u ćeliji A1 za 20%, pomnožite broj sa 1,2 (1+0,2).

Kako primijeniti formulu procenta u Microsoft Excelu | Kako pronaći procenat u Excelu | izračunaj %

How To Apply Percentage Formula in Microsoft Excel | How To Find percentage in Excel | calculate %

How To Apply Percentage Formula in Microsoft Excel | How To Find percentage in Excel | calculate %
How To Apply Percentage Formula in Microsoft Excel | How To Find percentage in Excel | calculate %

Popularna tema