Sadržaj:

Kada je neko kriv?
Kada je neko kriv?
Anonim

Kriv znači da zaslužujete krivicu za zločin ili nedjelo. Kada je neko opisan kao kriv za nešto, to znači da je njihova krivica ili da je on kriv za to.

Kako možete znati da li je neko kriv?

Kada sud utvrdi da je optuženi kriv za zločin, smatra se da optuženi ima odgovarajuće razumijevanje da je ono što je osoba učinila pogrešno. Biti kriv implicira da je radnja (ili zanemarivanje radnje) nemoralna, pogrešna ili nezakonita.

Šta su sinonimi za krivac?

sinonimi za krivac

  • kriv.
  • odgovoran.
  • prekorno.
  • odgovorno.
  • promašaj.
  • odgovorno.
  • greška.
  • blamable.

Šta je krivični prekršaj?

Krivi je izraz u krivičnom pravu koji se odnosi na na krivnju optuženog Optuženi je kriv kada je on ili ona dovoljno odgovoran za krivična djela ili nemar da bi bio kriv i odgovoran za ponašanje. Krivica često podrazumijeva saznanje o nezakonitosti nečijih radnji.

Šta znači krivica?

: odgovornost za prekršaj ili neuspjeh: kvaliteta ili stanje krivnje moralna/pravna/krivična odgovornost. On odbija priznati vlastitu krivicu.

Šta je krivnja

What is Culpability

What is Culpability
What is Culpability

Popularna tema