Sadržaj:

Kada je bila rurska kriza?
Kada je bila rurska kriza?
Anonim

Okupacija Ruhra je bila period vojne okupacije Rurske oblasti u Nemačkoj od strane Francuske i Belgije između 11. januara 1923. i 25. avgusta 1925. godine.

Kako je kriza u Ruru uticala na Njemačku?

Sa francuskom i belgijskom okupacijom Rura, roba u Njemačkoj postala je još teže nabaviti, i stoga vrlo skupa. Da bi riješila ovaj problem i isplatila radnike Ruhra u štrajku, vlada je ponovo štampala više novca. To je dovelo do hiperinflacije.

Šta se dogodilo u Ruru 1923.?

Invazija. U januaru 1923. francuska i belgijska vojska poslale su 60.000 vojnika u oblast Ruhr u Nemačkoj Francuzi su imali za cilj da izvuku neplaćene reparacije i preuzeli kontrolu nad ključnim industrijama i prirodnim resursima. Vlada Vajmara je naložila radnicima Rura da stupe u štrajk, umjesto da pomažu Francuzima.

Zašto je Francuska okupirala Ruhrsku dolinu 1923?

U januaru 1923. francuske i belgijske trupe okupirale su polja uglja u Ruru kako bi iznudile nemačku isplatu reparacija proistekle iz Prvog svetskog rata.

Kako se završila okupacija Ruhra?

Pasivni otpor njemačkih radnika paralizirao je ekonomiju Rura i ubrzao kolaps njemačke valute. Spor je riješen Dawesovim planom, a okupacija je okončana 1925.

Francuska okupacija Rura (kratki animirani dokumentarni film)

The French Occupation of the Ruhr (Short Animated Documentary)

The French Occupation of the Ruhr (Short Animated Documentary)
The French Occupation of the Ruhr (Short Animated Documentary)

Popularna tema