Sadržaj:

Općenito se organizmi koji izazivaju bolesti nazivaju?
Općenito se organizmi koji izazivaju bolesti nazivaju?
Anonim

Mikrobi koji uzrokuju bolest nazivaju se patogeni.

Koji je opšti izraz za organizme koji izazivaju bolesti?

Mikrobi koji izazivaju bolesti se takođe mogu nazvati patogeni, klice ili bube i odgovorni su za izazivanje zaraznih bolesti.

Koji je pojam koji se općenito odnosi na mikroorganizme koji izazivaju bolesti?

Mikroorganizmi koji mogu izazvati bolesti nazivaju se patogeni.

Šta su organizmi koji uzrokuju bolesti?

Različiti mikroorganizmi mogu uzrokovati bolest. Patogeni organizmi su pet glavnih tipova: virusi, bakterije, gljive, protozoe i crvi.

Koji je opći naziv za bakterije koje uzrokuju bolest?

Bakterije mogu biti korisne – na primjer, crijevne bakterije nam pomažu da probavimo hranu – ali neke su odgovorne za niz infekcija. Ove sorte koje izazivaju bolesti nazivaju se patogene bakterije.

Šta su patogeni? | Zdravlje | Biologija | FuseSchool

What Are Pathogens? | He alth | Biology | FuseSchool

What Are Pathogens? | He alth | Biology | FuseSchool
What Are Pathogens? | He alth | Biology | FuseSchool

Popularna tema