Sadržaj:

Je li žrtvovanje riječ?
Je li žrtvovanje riječ?
Anonim

Immolat je šta se dešava kada se nešto ubije ili prinese na žrtvu … Immolation dolazi od latinske riječi immolat-, što znači "poškropljeno žrtvenim jelom." Kaljenje uvijek uključuje žrtvovanje ili prinošenje neke vrste. Riječ često priziva spaljivanje, uobičajenu metodu žrtvovanja.

Šta klađenje znači rječnik?

glagol (koristi se sa objektom), im·mo·lat·ed, im·mo·lat·ing. žrtvovati. ubijati kao žrtvu, kao vatru; prinesi žrtvu.

Da li je smiranje glagol ili imenica?

noun. čin ili slučaj žrtvovanja. stanje spaljivanja. žrtva.

Da li spaljivanje znači uništenje?

Žrtvovati je glagol koji znači uništati nešto ili nekoga, obično koristeći vatru, kao žrtvu višem cilju.

Šta znači spaljivanje u Bibliji?

prijelazni glagol. 1: ubiti ili uništiti posebno vatrom. 2: posebno prineti žrtvu: ubiti kao žrtvu.

PAD Anakina Skywalkera: BORBA sa Obi-Wanom Kenobijem

The FALL of Anakin Skywalker: FIGHT with Obi-Wan Kenobi

The FALL of Anakin Skywalker: FIGHT with Obi-Wan Kenobi
The FALL of Anakin Skywalker: FIGHT with Obi-Wan Kenobi

Popularna tema