Sadržaj:

Niste sačuvali notepad fajl?
Niste sačuvali notepad fajl?
Anonim

Zdravo, ako želite oporaviti notepad fajl koji nije sačuvan nakon ponovnog pokretanja, molimo idite na C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming da saznate da li tekstualni fajl nije sačuvan nalazi se tamo. Hvala ti na tvom vremenu! Ako je odgovor od pomoći, kliknite na "Prihvati odgovor" i glasajte za njega.

Kako da povratim nesačuvani fajl notepada iz notepada?

Oporavak nesačuvanih Notepad ++ fajlova iz rezervnih kopija

  1. Pronađi lokaciju rezervne kopije Notepad ++ na računaru. Otvorite novu datoteku Notepad ++, kliknite na "Postavke" > "Preference". …
  2. Pronađi rezervne kopije u Notepad ++ za izgubljene/nesčuvane fajlove. …
  3. Sačuvajte i vratite izgubljene Notepad ++ fajlove.

Kako da povratim nesačuvanu notepad datoteku nakon ponovnog pokretanja?

Idite na meni "Postavke" > "Preference" > Kartica "Backup" da vidite svoju konfiguraciju. Ako je označeno "Omogući snimak sesije i periodično sigurnosno kopiranje" tada će biti konfigurisana "Putanja sigurnosne kopije". Zadana "Backup path" je \backup. U ovom direktoriju možete potražiti bilo koje sigurnosne kopije fajlova.

Gdje notepad pohranjuje nesačuvane fajlove?

Otvoreni, ali nesačuvani fajlovi žive u %AppData%\Notepad++\Backup (pod pretpostavkom da imate Postavke > Preference > Sigurnosna kopija > Omogući koji je omogućen backup snimak i periodično Vjerujem da jeste, jer izgleda da očekujete da su nesačuvani fajlovi na neki način “sigurni”).

Zašto ne mogu da sačuvam notepad fajl?

Provjerio bih za dozvole na Notepad-u. Desni klik na datoteku, a zatim kliknite na sigurnosnu oznaku. Dao bih punu kontrolu svima. Zatvorite notepad, a zatim ponovo provjerite možete li sačuvati fajl.

Kako oporaviti nesačuvane datoteke notepad++

How to recover unsaved notepad++ files

How to recover unsaved notepad++ files
How to recover unsaved notepad++ files

Popularna tema