Sadržaj:

Da li je odgovor prava riječ?
Da li je odgovor prava riječ?
Anonim

osoba ili stvar koja odgovara

Šta je značenje odgovora?

Odgovarač je neko ko odgovori na pitanje ili ko reaguje brzo kao odgovor na neki događaj. Ako postoji samo jedan odgovor na sva pitanja vašeg nastavnika, on će početi pozivati i druge učenike da odgovore.

Da li je prvi odgovor vlastita imenica?

Novo u AP stilu: " First responder" je prihvatljivo u općim referencama za policiju, vatrogasce, medicinske, hazmat ili druge profesionalce koji reagiraju na hitne slučajeve. … Oni su prvi na sceni, dakle prvi reagujući.

Ko su prvi koji reaguju?

Prvi odgovor je superheroj iz stvarnog života. Oni su neko čiji je posao da odmah (prvi) reaguje kada se dogodi nesreća ili hitan slučaj. Tehničari hitne medicinske pomoći (EMT), bolničari, vatrogasci i policajci smatraju se onima koji prve reaguju.

Koja je razlika između ispitanika i ispitanika?

je da je tuženi (pravna) osoba koja odgovara za okrivljenog u predmetu pred sudom u nekim pravnim sistemima, kada se žali na krivični predmet, imenuje se original sud kao optuženi, ali država je tuženi dok je odgovorna osoba osoba koja se odaziva na hitnu situaciju ili drugi poziv.

Veoma prava riječ

A very real word!

A very real word!
A very real word!

Popularna tema