Sadržaj:

Koja je razlika između računa ab i bc?
Koja je razlika između računa ab i bc?
Anonim

Glavna razlika između računa AB i BC je obim, a ne poteškoća … Račun AB pokriva derivate, određene integrale i osnovnu teoremu računa. Račun BC, s druge strane, pokriva cijelu godinu računanja na nivou fakulteta u istom vremenskom periodu.

Je li račun AB ili BC teži?

BC račun uključuje sve u AB računu, plus nekoliko dodatnih tema. Zapravo ćete dobiti pod-skor iz AB računa kada polažete BC ispit. Dakle, račun BC nije nužno teži od računa AB. BC račun mora da se kreće brže jer pokriva više materijala, što ga čini intenzivnijim od AB.

Da li je bolje uzeti Calculus AB ili BC?

Dok različiti fakulteti imaju svoje zahtjeve, opšte pravilo je da se AB ispit računa kao jedan semestar koledža, a BC ispit se kvalifikuje kao dva semestra. Učenicima koji očekuju da će morati polagati dva ili više osnovnih časova matematike možda će biti bolje u BC razredu.

Čemu je račun AB ekvivalentan?

Calculus AB je dizajniran da bude ekvivalent u prvom semestru fakultetskog računa.

Koja je najteža AP klasa?

Historija Sjedinjenih Država, biologija, engleska književnost, račun BC, fizika C i hemija se često nazivaju najtežim AP klasama i testovima. Ovi časovi imaju veliki nastavni plan i program, teške testove i konceptualno težak materijal.

Calculus AB vs BC: The Ultimate Guide

Calculus AB vs BC: The Ultimate Guide

Calculus AB vs BC: The Ultimate Guide
Calculus AB vs BC: The Ultimate Guide

Popularna tema