Sadržaj:

U ginku muški gametofit je zavisan ili nezavisan?
U ginku muški gametofit je zavisan ili nezavisan?
Anonim

U Ginkgo muški gametofit je nije nezavisan.

U kojoj grupi gametofit nije nezavisan?

Kompletan odgovor:U gimnospermi (kao Pinus), muški i ženski gametofit nemaju nezavisno postojanje.

Zašto su muški i ženski gametofiti nezavisni i slobodni?

Objašnjenje: Sphagnum je briofit u kojem muški i ženski gametofiti žive neovisno i slobodno. U pinusu (golosjemenjača), gorušici i ricinusa (kritosjemenjača), glavno biljno tijelo je sporofitno. Gametofit je jako reduciran i potpuno ovisi o sporofitu.

U kojoj biljci je ženski gametofit zadržan na roditeljskom sporofitu?

Mikrospore stvaraju muški gametofit nakon klijanja, dok makrospore klijaju i formiraju ženski gametofit. Dakle, ženski gametofit je zadržan na roditeljskom sporofitu u heterospornim vrstama pteridofita.

Zašto je sporofit dominantan nad gametofitom?

Ujedinjavanje dve gamete tokom oplodnje proizvodi diploidnu zigotu, koja se mitotički deli da bi formirala novi sporofit. … Dakle, u višim (tj. vaskularnim) biljkama sporofit je dominantna faza u životnom ciklusu, dok u primitivnijim nevaskularnim biljkama (bryophytes) gametofit ostaje dominantan.

Razvoj muškog gametofita

Development of Male Gametophyte

Development of Male Gametophyte
Development of Male Gametophyte

Popularna tema