Sadržaj:

Šta znači polysepalous?
Šta znači polysepalous?
Anonim

Polysepalous, pol-i-sep′a-lus, adj. koji imaju čašice odvojene jedna od druge. … Češće je među polisepalnim i polipetalnim biljkama nego kod onih kod kojih su listovi ili latice spojeni zajedno.

Šta je polisepalno stanje u cvijetu?

Kada su sepali cvijeta spojeni, nazivaju se gamosepalous. Npr.: Hibiskus i periwink i kada su listovi cvijeta slobodni, nazivaju se polisepalusima. Npr: ruža i južna magnolija.

Šta znači polisepalous i gamosepalous?

Gamosepalous se odnosi na cvijet koji posjeduje čašicu, koja se sastoji od spojenih čašica. … Polysepalous se odnosi na cvijet koji posjeduje čašicu, koja se sastoji od odvojenih čašica.

Šta su monopolne biljke?

pridjev. (od cvijeća) ima samo jedan sepal.

Šta je gamosepalous cvijet?

Primjeri. cvjetovi čiji su sepali spojeni ili spojeni, bilo u potpunosti ili samo u osnovi, nazivaju se gamosepalous cvijet. Hibiskus i Periwinkle su primjeri gamosepalous cvijeta.

Šta znači polysepalous?

What does polysepalous mean?

What does polysepalous mean?
What does polysepalous mean?

Popularna tema