Sadržaj:

Zašto je astenosfera važna za teoriju tektonike ploča?
Zašto je astenosfera važna za teoriju tektonike ploča?
Anonim

Astenosfera je važna jer to je sila iza tektonskog kretanja ploče i pomeranja kontinenta. Podmazuje tektoniku ploča. Astenosfera ima svojstva poput tečnosti sa visokim viskozitetom na kojoj kora jaše.

Koja je ključna uloga astenosfere u teoriji tektonike ploča?

Astenosfera u teoriji tektona ploča. Smatra se da astenosfera sada igra ključnu ulogu u kretanju ploča po površini Zemlje… Neki posmatrači su astenosferu opisali kao 'ulje za podmazivanje' koje dozvoljava kretanje ploča u litosferi.

Zašto je atmosfera važna za tektoniju ploča?

Ugljični dioksid je važan staklenički plin koji pomaže u zadržavanju topline u atmosferi. Ovo pomaže Zemljinoj površini da održi optimalnu temperaturu koja bi omogućila da tečna voda bude stabilna na njenoj površini. Nedostatak ugljičnog dioksida bi rezultirao smrznutom planetom.

Šta je astenosfera i zašto je važno kretanje ploče?

Astenosfera je plastičniji, rastopljeni sloj ispod čvršće kore. Blokovi kore poput tektonskih ploča voze se po astenosferi, guraju se i povlače konvekcijom (podižu se vruće, tonu hladno). Prijenos topline pomaže u određivanju tektonike ploča.

Kako ćete koristiti prisustvo astenosfere da podržite teoriju tektonske ploče?

Veća gustina stare litosfere u odnosu na astenosferu koja leži ispod omogućava da potone u duboki plašt u zonama subdukcije, pružajući većinu pokretačke sile za kretanje ploča. Slabost astenosfere omogućava da se tektonske ploče lako kreću prema zoni subdukcije.

TEKTONIKA PLOČA

PLATE TECTONICS

PLATE TECTONICS
PLATE TECTONICS

Popularna tema