Sadržaj:

Može li visoko peep uzrokovati atelektazu?
Može li visoko peep uzrokovati atelektazu?
Anonim

Ventilacija sa niskim VT i niskim PEEP je bio povezan sa većom atelektazom, dok je povećan VTi nizak PEEP smanjili su količinu atelektaze i nizak VT i viši PEEP promovirali su progresivno povećanje hiperinflacije, na sličan način kao i kod visokog VTsa niskim PEEP-om.

Šta je potencijalna komplikacija visokog PEEP-a?

Pućna barotrauma je česta komplikacija PEEP terapije. Pneumotoraks, pneumomedijastinum i intersticijski emfizem mogu dovesti do brzog pogoršanja stanja pacijenta koji se održava na mehaničkoj ventilaciji s već kompromitovanim respiratornim statusom.

Da li PEEP sprječava atelektazu?

Za zdrave pacijente koji su podvrgnuti neabdominalnoj operaciji, rana primjena umjerenog pozitivnog end-ekspiratornog tlaka (PEEP) izgleda dovoljna da u suštini spriječi ili preokrene atelektazuPEEP povećava volumen pluća na kraju izdisaja i sprečava zatvaranje dišnih puteva tako što ima dominantan učinak u zavisnim plućnim regijama.

Šta se događa kada se PEEP poveća?

PEEP povećava Paw i Palv tokom respiratornog ciklusa Za datu usklađenost, veći Ptm dovodi do većeg volumena rastegljive strukture. Kada se PEEP primeni ili poveća, Palv raste, što dovodi do povećanja transmuralnog pritiska, što zauzvrat povećava volumen respiratornog sistema (slika 3).

Može li ventilator uzrokovati atelektazu?

Tokom mehaničke ventilacije (ventilacija sa pozitivnim pritiskom), može doći do atelektaze kada su pluća nedovoljno naduvana zbog niskog disajnog volumena, ili kada dođe do kompresije (kao što je položaj pacijenta ili gojaznost).

Atelektaza: etiologija, kliničke karakteristike, patologija, patofiziologija, dijagnoza i liječenje

Atelectasis: Etiology, Clinical Features, Pathology, pathophysiology, Diagnosis, and Treatment

Atelectasis: Etiology, Clinical Features, Pathology, pathophysiology, Diagnosis, and Treatment
Atelectasis: Etiology, Clinical Features, Pathology, pathophysiology, Diagnosis, and Treatment

Popularna tema