Sadržaj:

Šta je definicija pariranja?
Šta je definicija pariranja?
Anonim

1: čin odsecanja ivice ili površine. 2: nešto odrezano od jabuka.

Šta znači orezivanje u proizvodnji cipela?

imenica Čin pariranja ili cijepanje kože ili kože. imenica Komad izrađen od kože za cijepanje ili cijepanje; konkretno, dio sa unutrašnje ili mesne strane.

Šta je paring u medicinskom smislu?

Definicija i pregled

Uklanjanje ili rezanje benignih hiperkeratotskih lezija, kao što su kukuruz ili kalus, primarni je način liječenja ili uklanjanja defekta kože uzrokovanih zadebljanje stratum corneuma ili krajnjeg sloja epiderme. … Njihovo uklanjanje u takvim slučajevima smatra se medicinskim tretmanom.

Šta znači Pearing?

1. napeto gledati sa ili kao da je teško: zaviriti u daljinu. 2. da se pojavi djelimično ili nejasno: sunce je virilo kroz maglu. [C16: iz flamanskog pierena gledati suženih očiju

Koji je još jedan izraz za medicinski izraz?

hemijski piling. Koji je drugi izraz za pariranje? brijanje. Uobičajeno poznat kao facelift, termin za hiruršku operaciju uklanjanja bora je: rhytidectomy.

Šta znači riječ PARING?

What is the meaning of the word PARING?

What is the meaning of the word PARING?
What is the meaning of the word PARING?

Popularna tema