Sadržaj:

Šta znači pojam domaćica?
Šta znači pojam domaćica?
Anonim

imenica. funkcija ili posao domaćice; domaćinstvo.

Koja je druga riječ za domaćicu?

Na ovoj stranici možete otkriti 24 sinonima, antonima, idiomatskih izraza i srodnih riječi za domaćicu, kao što su: domaćica, menadžer porodice, kućni inženjer, kućni ekonomista, gospođa kuća, žena u kući, domaćica, gospodarica kuće, glavni kuhar i perač flaša, supruga i Hausfrau (njemački).

Šta znači izraz ručno?

: ručno a ne mašinski: ručnim metodama Podatke moramo unijeti ručno.

Šta pojam znači?

objasniti, izložiti, objasniti, razjasniti, protumačiti znači da bi nešto bilo jasno ili razumljivo. objasniti podrazumijeva jasno ili razumljivo davanje onoga što nije odmah očigledno ili potpuno poznato.

Šta znači izraz make?

Napraviti znači stvoriti, prisiliti ili uzrokovati da se dogodi Make ima mnogo drugih čula kao glagol i imenica. Riječ make se također koristi u velikom broju idioma. Ako nešto napravite, vi to gradite ili dovodite u postojanje. Moguće je napraviti obje fizičke stvari (doručak, snjegović, itd.)

Šta znači domaćica?

What does housewifery mean?

What does housewifery mean?
What does housewifery mean?

Popularna tema