Sadržaj:

Šta enklitika znači na latinskom?
Šta enklitika znači na latinskom?
Anonim

enklitički. / (ɪnˈklɪtɪk) / pridjev. označava ili se odnosi na jednosložnu riječ ili oblik koji se tretira kao sufiks prethodne riječi, kao latinski -que u populusque. (na klasičnom grčkom) koji označava ili se odnosi na riječ koja vraća akcenat na prethodnu riječ.

Šta su enklitičke zamjenice?

(ĕn-klĭt′ĭk) 1. Klitika koja je prikačena na kraj druge riječi. U Give 'em the works, zamjenica 'em je enklitika. 2.

Šta je enklitika na starogrčkom?

Enklitici (od ἐγκλί_νω nasloni se na, na) su reči koje se blisko vezuju za prethodnu reč, nakon čega se brzo izgovaraju. Enklitike obično gube naglasak.

Šta je enklitička partikula?

Ova grupa čestica ne može biti kao prva riječ u rečenici. … Oni stoje blizu početka rečenice, i trebaju podršku prethodne riječi.

Šta znači proklitik?

pridjev. (od jedne riječi) usko povezano u izgovoru sa sljedećom riječi i nema samostalan akcenat ili fonološki status. imenica. proklitička riječ.

enklitičko značenje

Enclitic Meaning

Enclitic Meaning
Enclitic Meaning

Popularna tema