Sadržaj:

Šta je značenje ileo?
Šta je značenje ileo?
Anonim

Ileo- je kombinovani oblik koji se koristi kao prefiks koji predstavlja riječ ileum, treći i najniži odjel tankog crijeva. Često se koristi u medicinskom smislu, posebno u anatomiji i patologiji. Ileo- konačno dolazi od latinskog īlia, što znači “ strana tijela između kukova i prepona; crijeva”

Šta znači medicinski izraz gastro?

Gastro- je kombinovani oblik koji se koristi kao prefiks što znači "želudac." Često se koristi u medicinskim terminima, posebno u anatomiji i patologiji.

Šta Ilio znači u anatomiji?

Ilio- je kombinovani oblik koji se koristi kao prefiks koji predstavlja riječ ilium, kost koja čini široki, gornji dio kuka. Koristi se u nekim medicinskim terminima, posebno u anatomiji.

Koji je izraz za Angi O?

, angi- (an'jē-ō, an'jē), Označava krvne ili limfne sudove; pokrivač, kućište; odgovara L. vas-, vazo-, vasculo-.

Na šta se odnosi ilijak?

1: koji se odnosi na ilijačnu kost ili se nalazi blizu iliuma. 2: ili se odnosi na bilo najniže bočne abdominalne regije.

Šta je ileostomija?

What is an Ileostomy?

What is an Ileostomy?
What is an Ileostomy?

Popularna tema