Sadržaj:

Da li su se dinosaurusi razmnožavali aseksualno?
Da li su se dinosaurusi razmnožavali aseksualno?
Anonim

Dinosaurusi su morali imati seks da bi se razmnožili. Kao i kod skoro svih savremenih gmizavaca, mužjaci bi odložili spermu unutar ženki, koje bi kasnije polagale oplođena jajašca sa embrionima dinosaurusa u razvoju.

Jesu li se dinosaurusi parili s drugim vrstama?

Kao i kod svih drugih oblika života, hibridizacija se vjerovatno dešavala među dinosaurima s vremena na vrijeme, ali samo između dvije vrlo blisko povezane vrste. Dakle, dvije vrste stegosaura su se možda mogle ukrštati, ali ne ništa slično onome što zamišljate.

Šta je dr Malcolm rekao o dinosaurusima koji se ne mogu razmnožavati?

Malcolm objavljuje da dinosaurusi koji su pobjegli nisu uzrokovali smrt svih beba na obali Kostarike. Također kaže da je vrlo vjerovatno da su životinje već sišle sa ostrva.

Mogu li se ženke dinosaurusa razmnožavati?

Oni mutiraju, a dinosaurusi postaju uzastopni hermafroditi, poput žaba, i mogu mijenjati spol sa ženskog na muški ili ženski u hermaprodite tako da mogu oploditi vlastita jajašca vlastitu spermu.

Postoje li muški dinosauri?

U svijetu nauke, spol dinosaurusa je dugo bio sporan. Sada je nova studija pokazala da mi zaista jednostavno nemamo dovoljno dokaza da razlikujemo muške i ženke dinosaurusa. "Prije mnogo godina, jedan naučni rad sugerirao je da su ženke T. rexa veće od mužjaka.

Kako su dinosaurusi imali seks?

How Did Dinosaurs Have Sex?

How Did Dinosaurs Have Sex?
How Did Dinosaurs Have Sex?

Popularna tema