Sadržaj:

Je li zapanjujuće prilog?
Je li zapanjujuće prilog?
Anonim

zapanjujuće prilog - Definicija, slike, izgovor i napomene o upotrebi | Oxford Advanced Learner's Dictionary na OxfordLearnersDictionaries.com.

Je li zapanjujuće pridjev?

STAGGERING (pridjev) definicija i sinonimi | Macmillan Dictionary.

Šta znači zapanjujuće?

/ˈstæɡ.ɚ.ɪŋ.li/ na način koji je veoma šokantan ili iznenađujući: zapanjujuće skupo. Njegova nova žena je zapanjujuće lijepa.

Kako se koristi zapanjujuće u rečenici?

Bio je to zapanjujuće uspješan događaj i bilo je tri vrlo dobra elementa. Štaviše, stopa učešća u pilot-programima je značajno porasla, tako daU nekim velikim gradovima brojke su zapanjujuće loše. 1997. bilo ih je 1.032.000; prošle godine, zapanjujuće, bilo ih je 1.120.000.

Da li je zanimljivo prilog?

curiously adverb - Definicija, slike, izgovor i napomene o upotrebi | Oxford Advanced Learner's Dictionary na OxfordLearnersDictionaries.com.

Prilozi: Šta je prilog? Korisna gramatička pravila, lista i primjeri

Adverbs: What Is An Adverb? Useful Grammar Rules, List & Examples

Adverbs: What Is An Adverb? Useful Grammar Rules, List & Examples
Adverbs: What Is An Adverb? Useful Grammar Rules, List & Examples

Popularna tema