Sadržaj:

Gdje je zakon superpozicije?
Gdje je zakon superpozicije?
Anonim

Geologija. osnovni zakon geohronologije, koji kaže da je u bilo kojem neometanom nizu stijena taloženih u slojevima, najmlađi sloj je na vrhu, a najstariji na dnu, pri čemu je svaki sloj mlađi od onog ispod i stariji od onog iznad.

Gdje se javlja zakon superpozicije?

Zakon superpozicije, glavni princip stratigrafije koji kaže da se unutar niza slojeva sedimentnih stijena, najstariji sloj nalazi u osnovi i da su slojevi progresivno mlađi sa rastući red u nizu.

Šta je primjer zakona superpozicije?

Najbolji primjer zakona superpozicije je bilo koja od sedimentnih stijena koja nije deformirana jer se sedimentne stijene formiraju taloženjem različitih minerala i fragmenata stijena.

Kako je nastao zakon superpozicije?

Zakon superpozicije je krajem 17. veka predložio Nicolas Steno. U njemu se navodi da u nizu slojeva sedimentnih stijena, najstariji slojevi su na dnu, osim ako slojevi nisu prevrnuti tektonikom.

Koji je najbolji primjer zakona superpozicije?

Najstarija palačinka je na dnu, najnovija palačinka je na vrhu. Ovo je primjer zakona superpozicije gdje se slojevi stijena formiraju tokom vremena, pri čemu se najstariji sloj formira prvi (na dnu), a svaki sloj se formira na vrhu posljednjeg.

Zakon superpozicije

Law of Superposition

Law of Superposition
Law of Superposition

Popularna tema