Sadržaj:

Šta znači inficirati na engleskom?
Šta znači inficirati na engleskom?
Anonim

prijelazni glagol. 1: kontaminirati supstancom ili agensom koja izaziva bolest (kao što su bakterije) 2a: prenijeti patogen ili bolest na. b patogenog organizma: invaziju (pojedinca ili organ) obično penetracijom.

Šta je suprotno od zaraze?

Antonimi i antonimi za infect. dezinficirajte, dezinficirajte, sterilizirajte.

Koja vrsta glagola je inficirana?

Infect je glagol koji znači okaljati nekoga ili nešto klicama koje izazivaju bolest ili proširiti bolest na drugo živo biće, kao u Kvaka je bila zaražena bolešću- izazivanje bakterija.

Šta Ratch znači na engleskom?

1: rezati zube zupčanika na (točak) 2: okretati (kao alat) pomoću ili kao pomoću čegrtaljke i šape.

Koji dio govora je inficiran?

INFEKT (glagol) definicija i sinonimi | Macmillan Dictionary.

Šta je INFEKCIJA? Šta znači INFEKCIJA? INFEKCIJA značenje, definicija i objašnjenje

What is INFECTION? What does INFECTION mean? INFECTION meaning, definition & explanation

What is INFECTION? What does INFECTION mean? INFECTION meaning, definition & explanation
What is INFECTION? What does INFECTION mean? INFECTION meaning, definition & explanation

Popularna tema