Sadržaj:

Šta mislite pod internetom?
Šta mislite pod internetom?
Anonim

Internet je ogromna mreža koja povezuje računare širom svijeta. Putem interneta, ljudi mogu dijeliti informacije i komunicirati s bilo kojeg mjesta s internetskom vezom.

Šta je Internet jednostavnim riječima?

Internet je globalna mreža od milijardi računara i drugih elektronskih uređaja Uz internet je moguće pristupiti gotovo svim informacijama, komunicirati sa bilo kim drugim u svijetu i uradi mnogo više. Sve ovo možete učiniti povezivanjem računara na Internet, što se još naziva i internetom.

Koje je puno ime Interneta?

INTERNET: Interconnected Network

INTERNET je kratka forma Međupovezane mreže svih web servera širom svijeta. Naziva se i World Wide Web ili jednostavno Web.

Šta se u poslovnoj komunikaciji podrazumijeva pod internetom?

Internet je globalno povezan mrežni sistem koji olakšava komunikaciju širom svijeta i pristup resursima podataka kroz ogromnu kolekciju privatnih, javnih, poslovnih, akademskih i državnih mreža.

Šta je Internet i njegov tip?

Internet je mreža mreža i ima različite vrste interneta. Sastoji se od javnih, privatnih, akademskih, poslovnih i vladinih mreža od lokalnog do globalnog opsega, povezanih sveobuhvatnim aranžmanom elektronskih, bežičnih i optičkih mrežnih tehnologija.

Šta je internet?

What is the Internet?

What is the Internet?
What is the Internet?

Popularna tema