Sadržaj:

Gdje je delta ganga?
Gdje je delta ganga?
Anonim

Pokrivajući površinu od oko 100 000 kvadratnih kilometara, delta Ganga leži u i Bangladešu i državi Zapadni Bengal u Indiji. Delta je formirana uglavnom od velikih voda rijeka Gang i Brahmaputra pune sedimenta.

Koja je najduža delta Indije?

Delta Gang-Brahmaputra je najveća delta na svijetu, koja pokriva veći dio Bangladeša i državu Zapadni Bengal (Indija). Veličina delte je odraz ogromnog unosa sedimenta koji se spira sa još uvijek rastućih himalajskih planina u sliv rijeke Gang.

Koja je delta Gange?

Delta Gangesa Brahmaputra, takođe nazvana Delta Ganga, Delta Sunderban ili Delta Bengala, nalazi se u Aziji gde se reke Gang i Brahmaputra ulivaju u Bengalski zaliv. To je, sa površinom od oko 100.000 km2, najveća delta na svetu.

Koja je najveća delta na svijetu?

Ova Envisat slika naglašava deltu Ganga, najveću deltu na svijetu, u južnoj Aziji, u oblasti Bangladeša (vidljivo) i Indije. Delta ravnica, široka oko 350 km duž Bengalskog zaliva, formirana je ušću reka Gang, Brahmaputra i Meghna.

Koja je druga najveća delta na svijetu?

Najveća (druga) najveća unutrašnja delta na svijetu - Okavango Delta.

Zemlja iz svemira: Delta Gangesa

Earth from Space: Ganges Delta

Earth from Space: Ganges Delta
Earth from Space: Ganges Delta

Popularna tema