Sadržaj:

Šta znači riječ jak?
Šta znači riječ jak?
Anonim

Na snažan, moćan ili energičan način; forcefully: prodavač koji je previše jak. [srednjeengleski, od staroengleskog strang.] jak′ish prid.

Šta znači stonger?

slang izraz iznenađenja, užasa, itd.

Koja je ova riječ jača?

1. Imati veliku fizičku snagu: moćan, moćan, moćan, moćan.

Koja je druga riječ za jak?

1 moćan, čvrst, mišićav, žilav, izdržljiv, mišićav, stasit, čvrst. 4 talentovan, sposoban, efikasan. 5 hrabrih, hrabrih.

Šta znači biti najjači?

imati, pokazivati, ili uključivati veliku tjelesnu ili mišićnu snagu; fizički snažan ili robustan. 2. mentalno moćan ili energičan.

5 Crtani filmovi za djecu koji su se zakleli na nesreću! 4. dio (Glasna kuća, Teen titans go, Sunđer Bob)

5 Kid Cartoon Shows Who Have Sworn on Accident! Part 4 (The loud house, Teen titans go, Spongebob)

5 Kid Cartoon Shows Who Have Sworn on Accident! Part 4 (The loud house, Teen titans go, Spongebob)
5 Kid Cartoon Shows Who Have Sworn on Accident! Part 4 (The loud house, Teen titans go, Spongebob)

Popularna tema